Katarzyna Pytlarz – Szpaczek

Od 5 lat jako doula daje wspar­cie infor­ma­cyjne, emocjon­alne i fizy­czne rodz­i­com na sali porodowej, pomaga przy­go­tować się do wielkiego dnia jakim jest poród i prowadzi za rękę oprowadza­jąc po pier­wszych tygod­ni­ach nowego porządku świata w którego cen­trum jest mały człowiek.

Katarzyna Pytlarz – Szpaczek

Jako doradca chus­towy szkoły ClauWi uczy jak bez­piecznie i wygod­nie korzys­tać z bliskości jaką daje chusta i nosidło ergonom­iczne. Leży jej na sercu praw­idłowa pielę­gnacja niemowlę­cia i kom­fort psy­chiczny rodz­iców – zawsze mocno kładzie naciska na te aspekty.
Całość dopeł­nia wiedzą medy­czną jako szanowana położna, o czym jeszcze nie jest w pełni przekonana.

Pry­wat­nie mama Klary i Franka, miłośniczka empatii i sza­cunku w relacji z drugim człowiekiem oraz uprzy­jem­ni­a­nia sobie rodzi­cielstwa łatwymi rozwiązaniami.

Zobacz też: