Zofia Szeliga

położna środowiskowo-​rodzinna

Zofia Szeliga

Jestem położną już wiele lat. Pra­cow­ałam w szpi­talu w Pszczynie oraz Szpi­talu Wojew­ódzkim w Tychach. Od 10-​ciu lat pracuję w środowisku opieku­jąc się mamami i noworod­kami po porodzie.

W sty­czniu 2013 roku otworzyłam Indy­wid­u­alną Prak­tykę Położnej i w ramach kon­traktu z NFZ, real­izuję kom­plek­sową pielę­gna­cyjną opiekę położniczo-​ginekologiczną, która obejmuje:

  • edukację w zakre­sie planowa­nia rodziny,
  • opiekę w okre­sie ciąży– Szkoła Rodzenia,
  • opiekę nad kobi­etą w połogu, noworod­kiem– wiz­yty patronażowe,
  • doradztwo lak­ta­cyjne,
  • opiekę w schorzeni­ach gineko­log­icznych i onkologicznych,
  • opiekę nad kobi­etą w każdym okre­sie jej życia.

Pry­wat­nie jestem mamą 4 dzieci, lubię fotografię, podróżowanie i czytanie.

Zobacz też: