Baza wiedzy

Co to jest Plan Porodu?

Plan Porodu to rodzaj doku­mentu, w którym kobi­eta zaw­iera wszys­tkie swoje oczeki­wa­nia wobec porodu.

Jak przy­go­tować Plan porodu?

Plan porodu można przy­go­tować do wydruku za pomocą kreatora na stronie fun­dacji Rodzić po ludzku.

Jaki jest koszt wyko­na­nia zapisu KTG?