Cennik usług komercyjnych

Szkoła rodzenia – zaję­cia niere­fun­dowane – 60 min

 • Grupa – 100
 • Indy­wid­u­al­nie – 150
 • W domu klienta – 250

Zapis KTG (ok. 30 min)

 • W domu klienta – 100
 • W gabinecie – 50
 • Uczest­niczki szkoły rodzenia – 40

Warsz­taty

 • Grupa – 30

Porady

Porada położnicza (matka+dziecko)

 • W domu klienta – 250
 • W gabinecie – 200
 • Uczest­niczki szkoły rodzenia – 150 zł/​100

Zdję­cie szwów z krocza

 • W domu klienta – 150
 • W gabinecie – 100

Wypoży­czal­nia 1 dzień

Sty­mu­la­tor do porodu TENS tel. 505741112

 • W gabinecie – wg umowy

Reflek­solog

Ceny są uzgad­ni­ane indy­wid­u­al­nie z klien­tem. Doliczana opłata za dojazd do domu klienta.

 • Reflek­solo­gia stóp (60 minut)
 • Reflek­solo­gia twarzy i głowy (120 minut)
 • Masaż ciążowy
 • Masaż bańkami (40 minut)
 • Masaż dzieci Shan­tala (60 minut)
 • Detoksykacja stóp „wanienka” (30 minut)