Wiek dojrzewania

Warsz­taty dla dojrze­wa­ją­cych dziewczynek.

Kobi­etowo” zaprasza dziew­czynki wchodzące w wiek dojrze­wa­nia (1012 lat) na warsz­taty pt. „Pier­wsza miesiączka – już wszys­tko wiem”.

Na warsz­tat­ach dziew­czynki w sposób, odpowiedni do wieku dowiadują się:

  • co to jest miesiączka
  • jak praw­idłowo dbać o higienę
  • co można robić a czego unikać w jej trakcie

Małe grupy (max 8 osób), przy­jazna atmos­fera poz­wolą dzieciom pozbyć się skrępowa­nia i zdobyć właś­ciwą wiedzę.

Zapisy, uzgod­nie­nie ter­minu, więcej informacji

tel 607 683 527